תקשורת

ד"ר שרה קפלן בטלוויזיה

 

דיאטנית ראשית של קופת חולים מאוחדת

ד"ר שרה קפלן במרכז האקדמי פרס 1326582404u04DF

- "המרכז האקדמי פרס" - "דיאטה - היא רק חלק מהתהליך"

- "המרכז האקדמי פרס" - "לחיות עד גיל מאה ולהרגיש כמו בני עשרים"

ד"ר שרה קפלן בעיתונות

כיוון חדש מס. 168 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 146 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 147 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 149 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 151 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 153 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 155 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 158 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 159 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 161 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 167 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 169 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 170 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 171 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 172 לחץ כאן
כיוון חדש מס. 173 לחץ כאן
כיוון חדש מס.180  לחץ כאן
כיוון חדש מס. 182  לחץ כאן